Grotewallerweg 21
1742 NM

Schagen

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Beschikbaar
€ 695.000,- k.k.
5
112 m2

Wie realiseert hier zijn droom? Op deze royale kavel kan namelijk naar eigen wens gebouwd worden of neem de tijd om de bestaande woning te renoveren. De Grotewallerweg is van oudsher de toegang naar de gezellige stad Schagen. Je woont hier aan een rustige straat en het NS-station, winkels, sportverenigingen, café’s en restaurants zijn eenvoudig te bereiken. Op dit moment is er een procedure gaande tot het aanpassen van het bestemmingsplan zodat er een tweede vrijstaande woning aan de linkerzijde van de bestaande woning gebouwd zal worden, na splitsing van de volledige kavel in twee kavels. De kavel zal gesplitst worden volgens de bijgevoegde schets en de oppervlakte zal circa 1430 m2 worden.

– Voorbehoud
In de koopovereenkomst zal een ontbindende voorwaarde opgenomen worden voor de wijziging van het bestemmingsplan, zodat de verkoop pas definitief wordt nadat de gemeente het bestemmingplan gewijzigd heeft.

– Bestemming:
Wonen. Mocht er voor nieuwbouw gekozen worden dan is het aan koper om na de wijziging van het bestemmingsplan binnen de geldende regels een omgevingsvergunning te verkrijgen.

– Bouwregels:
a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
1. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
2. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van niet-aaneengebouwde hoofdgebouwen dient ten minste 2 m te bedragen, dan wel de bestaande afstand, indien deze minder bedraagt;
3. het aantal woningen mag niet meer dan het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding “maximum aantal wooneenheden” bedragen;
4. ter plaatse van de aanduiding “karakteristiek” bedraagt de maatvoering van een gebouw de bestaande maatvoering en kapvorm;
5. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt voor het overige niet meer dan de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte”, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte, indien deze meer zijn;
6. de oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 50% van de oppervlakte van een bouwperceel, dan wel de bestaande oppervlakte, indien deze meer bedraagt.

b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen gelden de volgende regels:
1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten minste 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen tot op de zij- of achtererfgrens worden gebouwd, tenzij de zij- of achtererfgrens grenst aan de openbare ruimte in welk geval aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten minste 1 m uit de erfgrens dienen te worden gebouwd;
3. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan 3 m;
4. in afwijking van het bepaalde onder 1. mogen bijgebouwen en overkappingen voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, met dien verstande dat:
• bijgebouwen en overkappingen uitsluitend mogen worden gebouwd aan reeds voor (het verlengde van) de voorgevel aanwezige aan- of uitbouwen of bijgebouwen;
• de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de goot- of verdiepingshoogte van de aanwezige aan- of uitbouw of aanwezige aangebouwde bijgebouw, vermeerderd met 0,30 m; 5. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt niet meer dan de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd, vermeerderd met 0,30 m;
6. de diepte van aan- en uitbouwen bedraagt niet meer dan 4 m gemeten vanuit de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd;
7. de breedte van aan- en uitbouwen bedraagt niet meer dan de breedte van de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw plus de breedte van een eventueel aan de zijgevel gebouwd aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw;
8. in afwijking van het bepaalde onder 1. mogen aan- en uitbouwen voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, met dien verstande dat:
• de breedte van de aan- en uitbouwen niet meer mag bedragen dan 2/3 deel van de breedte van de oorspronkelijke voorgevel van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd;
• de diepte van de aan- en uitbouwen niet meer bedraagt dan 1 m, gemeten vanuit de oorspronkelijke voorgevel van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd, met dien verstande dat indien de afstand tussen de oorspronkelijke voorgevel en de voorerfgrens 7 m of meer bedraagt, de diepte niet meer dan 1,5 m mag bedragen;
• in aanvulling op het bepaalde onder b, geldt dat wanneer een aan- of uitbouw tevens aan de zijgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd, de genoemde afstanden tevens gelden gemeten vanuit de zijerfgrens;
9. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitend zij- en/of achtererf, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen nooit meer dan 75 m2 mag bedragen;
10. indien bestaande maten en oppervlakten afwijken van de maten en oppervlakten zoals genoemd in lid 1 tot en met 9, zijn deze maten toegestaan.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt niet meer dan 4 meter;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3 m.

Kenmerken

Prijs en beschikbaarheid

Status
Beschikbaar

Bouwvorm

Soort
Eengezinswoning
Type
Vrijstaande woning

Oppervlakten en inhoud

Perceel oppervlakte
1.430 m2
Woonoppervlakte
112 m2
Inhoud
375 m3
Oppervlakte externe bergruimte
60 m2

Indeling

Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4

Energie

Energieklasse
F
Soorten verwarming
CV ketel
Soorten warm water
Elektrische boiler eigendom
Isolatievormen
Gedeeltelijk dubbelglas
CV ketel eigendom
Eigendom

Buitenruimte

Tuintypen
Tuin rondom
Kwaliteit
Normaal